SERVICIUL PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAŢII DE RISC

ADĂPOSTUL DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE

Domeniu de competență:

Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc- Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte este un serviciu social aflat în subordinea  Direcţiei  de Asistenţă Socială Călărasi, cu sediul de acordare a serviciilor în mun. Călărasi, str. Prel. Dobrogei,  nr.65A,  jud. Călărasi.

Categorii de beneficiari :

            Scopul serviciului social  constă în asigurarea de găzduire pe timpul nopţii, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi asistenţă de reinserţie, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.   Beneficiarii acestui serviciu sunt persoane fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venit.

Obiective și servicii oferite:


            Serviciul social are ca obiect de activitate acordarea, în mod gratuit, de servicii sociale specializate, în conformitate cu standardele generale de calitate și țintit nevoilor specifice si reale ale fiecărei persoane asistate prin:

- Primire si găzduire temporară;

- Servicii de igienă individualizată (dus,deparazitare, spălat lenjerie);

- Socializare si dezvoltare a relatților cu comunitatea, familia (unde este cazul);

- Oferirea de informatii și facilitarea accesului persoanei asistate la serviciile din sfera asistentei și protectiei sociale (Ajutor Social, Cantina de Ajutor Social, AJOFM, Casa de Pensii) prin planul personalizat de intervenţie.

Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale si are o capacitate de  12 locuri.

      -     Programul zilnic de lucru al Adăpostului este de luni până vineri între orele 0700-1500.   

 • Acordarea serviciului social se desfăşoară pe timp de noapte între orele 1900- 07.00
 • Primirea persoanelor fără adăpost se face între orele 1900 – 2200 (2200-0600 program odihnă, 0600-0700 program părăsire adăpost beneficiari) cu excepţia cazurilor identificate şi conduse la adăpost de către organele competente care pot fi primite şi după orele 2200;
 • Evidenţa beneficiarilor admişi se ţine în Registrul de evidenţă al beneficiarilor în care se consemnează : data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta, seria şi numărul cărţii de identitate sau buletinului de identitate. Persoanele conduse la adăpost de către organele competente pot fi primite, după caz, şi fără acte de identitate fiind identificate în prealabil de către Poliţie, Poliţie locală .
 • Pe timpul şederii în adăpost, beneficiarilor li se asigură igiena corporală în regim de urgenţă, deparazitare, după caz, un loc în spaţiul amenajat pentru dormit, haine şi lenjerie pentru uzul personal;
 • Serviciile sunt acordate gratuit pe o perioada de maxim 90 de zile pe an pentru persoanele din Municipiul Călărași și 7 zile pentru persoanele aflate în tranzit (situații de urgență).
 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de urgență pe timp de noapte sunt:
 • a) persoanele adulte, indiferent de sex, singure care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă (persoane fără adăpost) :
 • - Tineri/adulti - vârsta între 18 ani – 65 ani
 • - Vârstnici - vârsta peste 65 ani  cu domiciliul/reşedinţa în aceeaşi localitate pe a cărei rază administrativ teritorială funcţionează/îşi are sediul serviciul social .
  b) persoane/familii care locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti, se află în incapacitate de a sustine o locuintă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare (lipsiți de sursa de caldură pe perioada rece) sau se află în tranzit în municipiu;

Condiții de admitere în adăpost:

Condiţiile de acces/admitere în adăpost sunt următoarele:
a) cerere de admitere în adăpost semnată de beneficiar, în original, vizată de Sef Serviciu si aprobată de Director în situațiile de urgență (maxim 7 zile), iar pentru persoanele care vor beneficia de serviciu social pe o perioadă de  până la 90 zile pe an,   cererea de acces în adăpost va fi  vizată de Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială şi aprobată de Primarul Municipiului Călăraşi;

 1. b) fişa de evaluare initială semnată de beneficiar, vizată de şef serviciu
 2. c) cartea de identitate a beneficiarului (copie);

d)) adeverința medicală (fără boli contagioase și boli psihice) eliberată de Unitatea de Primiri Urgente;

 1. e) adeverinţă de teren agricol, adeverinţă venit şi certificat fiscal (pentru persoanele care beneficiază de acest serviciu pe o perioadă de până la 90 zile pe an, fără cele aflate în situaţii de urgentă de maxim 7 zile)
 2. f) ancheta socială (efectuată în prima zi lucrătoare ) vizată de Seful de Serviciu, Directorul Executiv si aprobată de Primarul Municipiului Călărași pentru persoanele cazate pe o perioadă de până la 90 de zile pe an, fără cele aflate în situaâii de urgență (maxim 7 zile);
 3. g) contract de acordare de servicii sociale semnat în original de beneficiar, vizat de Sef Serviciu si aprobat de Director (pentru persoanele care beneficiază de acest serviciu pe o perioadă de până la 90 zile pe an, fără cele aflate în situatii de urgentă de maxim 7 zile).
 4. h) plan personalizat de intervenţie semnat de beneficiar şi vizat de şef serviciu,pentru persoanele cazate pe o perioadă de până la 90 de zile pe an, fără cele aflate în situaţii de urgenţă (maxim 7 zile);

Date de contact:

Șef serviciu : Toneanu Adrian Mihai

Adresa: str. Prel. Dobrogei,  nr.65A,  jud. Călărasi.

Nr. Telefon: 0724. 318.889

Adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.