Lista solicitanti privind înscrierea în anul 2021-2022

Anunt inscriere CRESA 2021-2022

Anunt înscriere CRESA 2020-2021

Documente necesare înscrierii

Cerere luare în evidență

Declaratie consimțământ prelucrare date cu caracter personal

 

PLIANT INFORMATIV CRESA- 2021-2022

 Domeniu de competență:

   

         Creșa  este  un serviciu de interes public local specializat în servicii  cu caracter social, medical, educational pentru creșterea, îngrijirea  și educarea timpurie a copiilor  cu vârsta de până la 3  ani, fără a depăși 4 ani, a cărei organizare și funcționare respectă prevederile Legii nr. 263/2007 cu modificările și completările ulterioare, precum și  Metodologia  de organizare și funcționare  a creșelor aprobată prin Hotărârea nr. 1252/2012.

Categorii de beneficiari:

         De serviciile de creșă beneficiază copiii cu domiciliul sau reședința în municipiul  Călărași precum și  părinții/reprezentanții legali ai acestora,  care sunt obligați la plata unei contribuții lunare a cărei valoare este stabilită prin dispoziția primarului, în funcție de numărul de copii din familie și de venitul mediu lunar brut cumulat al  părinților/reprezentanților legali calculat pe perioadă de 6 luni, anterioară înscrierii copilului,  certificat prin adeverință.

        Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în creșă, suportată de părinții/reprezentanții legali ai acestora se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezența a copilului la programul zilnic.

Numărul de zile în care copiii au frecventat creșa este monitorizat prin registru de evidență/ prezență completat de asistenta medicală. Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșă se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.

Servicii oferite:

        Creșa se inființează , se organizează și funcționează  ca unitate  de educație timpurie cu program de lucru zilnic, de luni până vineri între orele 06,00 - 18,00 în sistem public.

         Primirea copiilor în creșă se face în intervalul  orar 06.00- 8.30, iar ieșirea se face în intervalul orar 15.30-18.00. Creșa este organizată din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta astfel:

  1. a) grupa mică– copii până la 1 an;
  2. b) grupa mijlocie- copii de 1-2 ani;
  3. c) grupa mare - copii de 2-3 ani. În cadrul unei grupe de vârsta pot exista mai multe grupe, în funcție de numărul de copii,  în conformitate cu capacitatea creșei.

       Numărul de zile în care copiii au frecventat creșa este monitorizat prin registru de evidență/ prezența completat de asistenta medicală. Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșă se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.

      Creșa are ca scop principal:

- îngrijirea, educarea timpurie  și supravegherea copiilor cu vârsta antepreșcolară. În îndeplinirea scopului ei, creșa urmărește,    asigură îngrijirea și supravegherea copiilor în vârstă de până la trei ani;

- asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor în vârstă de până la trei ani;

- asigură supravegherea stării de sănătate și igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

- asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor în vigoare; colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relatie de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului;

- asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor; contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de părintii lor.

Obiective:

       Creșa are ca scop principal îngrijirea, educarea timpurie  si supravegherea copiilor cu vârsta anteprescolară. În îndeplinirea scopului ei, creșa urmăreste printre altele : evitarea etichetarii copiilor, acordarea de îngrijiri/îndrumări într-o manieră respectuoasă, individualizată, acordarea dreptului la alegere.

        Crearea condițiilor optime de dezvoltare fizică, intelectuală, psihică, de comportare asertivă cu toți copiii, astfel încât să fie evitate relațiile de neutralitate între copii și să fie încurajate relațiile de prietenie și ajutor.

        Îmbunătățirea și diversificarea formelor, conținuturilor și instrumentelor de realizare a activităților educaționale menite să înlăture barierele de comunicare și să asigure o dezvoltare cognitivă flexibilă a copilului.

        Crearea unui climat pozitiv, afectiv, tolerant, care să faciliteze procesul de educare, recuperare și compensare.

        Preocuparea pentru formarea continuă, perfecționarea profesională, pentru a putea răspunde în permanența nevoilor copiilor, precum și așteptărilor părinților.

        Preocuparea pentru găsirea unor modalităti de sprijin menite să amelioreze raportul copil-societate.

        Stimularea permanentă a potențialului copiilor pentru adaptare la mediul social și integrare în colectivitate.

 

 

Date de contact:

Șef serviciu: Mariana Leu
Adresa: Str. Mușețelului, nr. 9, Călărași.
Nr. telefon: 0242 -333.264
Adresa email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.